Lokala anpassningar

Vi måste alla ta ansvar! Restriktioner gäller över hela världen och så även hos oss, vi har gjort en del åtgärder för att öka er och vår trygghet.

I butiken håller vi öppet som vanligt men vi gör vårt yttersta för att skapa en trygg miljö för er och för oss. Vi håller avstånd, tvättar händerna, erbjuder handsprit vid ingången och vid kassan.

Vi tillåter 5 personer samtidigt utöver oss i butiken (vi är som mest 4), hjälp oss gärna att hålla koll genom att räkna innan ni går in. Skulle det vara 5 i butiken redan så vänta in att en person lämnar innan ni går in.

Viktigast av allt, vid symptom, stanna hemma.

Vi nås via email, telefon, Instagram eller Facebook, tillgängliga är vi, även på avstånd!